Категория: Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13 май 2023, събота, на площада на с.Мезек ще се проведе Изложение „Пазители на старото знание за храната и хляба от региона на Мезек” с различни културни и кулинарни изяви. Събитието се организира от НПО „Мезек 2016 – ТСП” с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания и партньорството с НФРИ, НЧ „Изгрев […]

Нов проект на Сдружение „СВР“ и Община Стамболово

На 26.07.2022 г. Община Стамболово, като партньор на бенефициента Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” – гр. Хасково, започна изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.025-0026 „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Общата […]

ОБЯВЛЕНИЕ

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – гр. Хасково обявява прием на документи за подбор на кандидати за назначаване на работа за изпълнение на дейности по проект „QUALFARM”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.04/15.06.2021 г. по програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020. Проектните дейности са следните: Обучение на местни фермери по въпросите […]

Обявление

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – гр. Хасково обявява прием на документи за подбор на кандидати за назначаване на работа за изпълнение на дейности по проект „QUALFARM”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.04/15.06.2021 г. по програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020. Проектните дейности са следните: Обучение на местни фермери по въпросите […]

Съобщение за набиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА НОВО ХАРДУЕРНО И СОФТУЕРНО ОБОРУДВАНЕ Във връзка с изпълнението на проект QUALFARM, финансиран от програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020, сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково набира оферти за доставка на следните нови хардуерни и софтуерни продукти: Настолни компютри – 2 бр. със следните […]

Съобщение за набиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА НОВИ МЕБЕЛИ И ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ Във връзка с изпълнението на проект QUALFARM, финансиран от програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020, сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково набира оферти за доставка на следните нови мебели и офис обзавеждане за офиса на СВР: Офис бюра – […]

Обявление

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – гр. Хасково обявява прием на документи за подбор на кандидати за назначаване на работа за изпълнение на дейности по проект „QUALFARM”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.04/15.06.2021 г. по програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020. Проектните дейности са следните: Обучение на местни фермери по въпросите […]

ОБЯВЛЕНИЕ

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – гр. Хасково обявява прием на документи за подбор на кандидати за назначаване на работа за изпълнение на дейности по проект „QUALFARM”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.04/15.06.2021 г. по програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020. Проектните дейности са следните: Обучение на местни фермери по въпросите […]

ОБЯВЛЕНИЕ

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – гр. Хасково обявява прием на документи за подбор на кандидати за назначаване на работа за изпълнение на дейности по проект „QUALFARM”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.04/15.06.2021 г. по програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020. Работните позиции са следните: 1. Ръководител на проект Минимални изисквания: […]

Обява за търсещите работа

Описание и изисквания: Фирма „Глориес ЕООД“, търси да назначи оператор на машина. Работно място с.Широко поле, община Кърджали. Задължения: Контролира и следи за безпроблемния процес на работата на 3 D скенер и принтер; Поддържа и извършва ежедневна профилактика на техниката; Съдейства на техническия екип при всяка възникнала необходимост. Основни изисквания: Завършено средно техническо образование; Степен […]

Предстоящо обучение на представителите на НПО

В изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.009-0010 „Гражданите в партньорство с местната администрация за създаване на една по-добра социална среда на местно ниво”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, на 6 и 7 февруари 2020 г. от 9:00 часа в хотел „Олимпия“ в с. Минерални бани, обл. Хасково, ще се проведе обучение на представителите на НПО […]

Обучителен семинар „Мениджър на социално предприятие“

В рамките на проект SOCIAL FORCES, изпълняван от сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ от 7 до 18 октомври 2019 г. в Хасково се проведе 50-часов обучителен семинар за мениджъри на социално предприятие. В него взеха участие както представители на действащи социални предприятия в региона, така и желаещи да започнат и да развиват такъв вид […]

Прессъобщение

На 17 септември 2019 г. от 10:00 часа в залата на Исторически музей – Хасково се провежда информационен ден по проект „Засилване на социалния предприемачески дух чрез създаване на подкрепящи иновативни структури в трансграничния регион“. Проектът с акроним SOCIAL FORCES се финансира от програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014–2020“ и е с продължителност 24 месеца. Партньори […]

Проведена бе четвъртата техническа среща по проект SOCIAL FORCES

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ организира провеждането на четвъртата техническа среща по проект SOCIAL FORCES, която се състоя на 14.03.2019 г. в Хасково. По време на работната дискусия бе отчетен напредъкът на всеки партньор съобразно графикът за изпълнение на дейностите. Планирани бяха начинът и времето за изпълнение на предстоящите дейности. Обсъдена бе електронната платформа, […]

Обучително пътуване на български предприемачи в Гърция по проект SOCIAL FORCES

На 15.10.2018 г. се проведе обучително пътуване на представители на социалното предприемачество от хасковския регион в социални предприятия на гръцка територия. Пътуването бе организирано от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ със съдействието на гръцките партньори по проект SOCIAL FORCES. Българските социални предприемачи посетиха три гръцки социално кооперативни предприятия и се запознаха с тяхната история […]