Месец: октомври 2022

Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения за 2022 година по Национална програма за младежта (2021-2025) със срок за кандидатстване – 07.11.2022 г.

Министерство на младежта и спорта стартира процедура за набиране на проектни предложения за 2022 година по Национална програма за младежта (2021 – 2025), със следните тематични области: Тематична област 1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“; Тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“; Тематична област 3 „Свободно време, творчество и […]

ДО 20 000 ЛВ. ГРАНТОВЕ ПОЛУЧАВАТ ФИРМИТЕ ЗА НОВИ ИКТ РЕШЕНИЯ

Грантове от 3000 лв. до 20 000 лв. ще получат българските микро, малки и средни предприятия за внедряване на нови ИКТ решения в производствата си. Безвъзмездната финансова помощ е по втората процедура за подкрепа на бизнеса от Националния план за възстановяване и устойчивост – „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП“. Тя е […]

Министър Гечев: С българския Стратегически план ще има ресурс за близо 110 МИГ-а по подхода ЛИДЕР

Източник: АГРО ТВ С българския Стратегически план ще има ресурс за близо 110 Местни инициативни групи (МИГ) по подхода ЛИДЕР. Това съобщи министърът на земеделието Явор Гечев, който връчи 11 договора за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно […]

17/11/2022: Схема за малки безвъзмездни средства за развитие на бизнес умения в България

Business Development, Innovation and SMEs Bulgaria  е програма за бизнес развитие, насочена към увеличаване на създаването на стойност и устойчив растеж в българския бизнес сектор. Програмата е част от финансовия механизъм Norway Grants 2014-2021, предназначен да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и да заздрави двустранните отношения между Норвегия и […]

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ Цел на процедурата: Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм чрез: Подобряване енергийните характеристики насгради в сферата на […]

Възможности за финансиране на проекти

KBC Банк предлага специализирани схеми за целево финансиране на инвестиционни разходи, свързани с изпълнението на одобрени проекти по Оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г., предпроектно и следпроектно финансиране, както и допълнителни кредити за финансиране разходите за ДДС. Целеви кредит за изпълнение на инвестиционни разходи по оперативна програма KBC Банк ви предоставя възможност […]

Предстои откриване на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“

През първата половина на месец октомври 2022 г. предстои откриване на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). По процедурата ще се финансират разходи за строително – монтажни работи (СМР) за изпълнението […]

Отвориха процедура за 100 % безвъзмездна финансова помощ за МСП от сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“

Процедурата по Национален план за възстановяване и устойчивост, която е за получаване на безвъзмездни средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, бе обявена на следния линк: https://eumis2020.government.bg/. Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за […]

Краткосрочна перспектива на ЕС за селскостопанските пазари в ЕС на фона на опасенията за глобалната продоволствена сигурност

Източник: agriculture.ec.europa.eu Последиците от руската инвазия в Украйна продължават да оказват влияние върху световните стокови пазари и да представляват основна заплаха за глобалната продоволствена сигурност. При възстановяване след COVID-19, което вече е белязано от предизвикателства за пазарния баланс и скокове на цените, това носи допълнителна нестабилност и несигурност. Украинското селско стопанство е пряко засегнато по цялата верига […]

Проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния фонд

За обсъждане е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния фонд Многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, ще могат да кандидатстват по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”. Това означава, че в тях […]

Заедно можем да постигнем това

Демокрация, свобода, равенство, толерантност и солидарност. Това са европейските ценности, които ни обединяват. Руското нахлуване в Украйна показа също така, че нашите демокрация, икономика и енергийна независимост са тясно свързани. Нека заедно да гарантираме, че разполагаме с чиста, възобновяема енергия, произведена в Европа. Само с обединени усилия можем да постигнем тези цели. Трябва да отстояваме […]

Състояние на Европейския съюз

Демократичните институции трябва непрекъснато да се борят за доверието на гражданите и за възвръщането на това доверие. Трябва да отговорим на новите предизвикателства, които историята винаги поставя пред нас. Точно както направиха европейците, когато милиони украинци почукаха на вратата им. Това е Европа в най-добрата ѝ светлина: съюз на решимост и солидарност. Урсула фон дер […]