Месец: октомври 2018

Обучително пътуване на български предприемачи в Гърция по проект SOCIAL FORCES

На 15.10.2018 г. се проведе обучително пътуване на представители на социалното предприемачество от хасковския регион в социални предприятия на гръцка територия. Пътуването бе организирано от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ със съдействието на гръцките партньори по проект SOCIAL FORCES. Българските социални предприемачи посетиха три гръцки социално кооперативни предприятия и се запознаха с тяхната история […]