П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13 май 2023, събота, на площада на с.Мезек ще се проведе Изложение „Пазители на старото знание за храната и хляба от региона на Мезек” с различни културни и кулинарни изяви.

Събитието се организира от НПО „Мезек 2016 – ТСП” с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания и партньорството с НФРИ, НЧ „Изгрев – 1921”, с.Мезек и Кметство с.Мезек.

Целта е да се представят по интересен и достъпен начин способностите на хората с увреждания от регионите Свиленград, Хасково и Ямбол. С предвидените дейности ще се повиши и информираността в местната общност за талантите и възможностите на хората с увреждания, чрез представяне на способностите им и демонстриране на техните умения и дарби в областта на изкуството и в регионалната кухня. Подобни културни изяви с активното участие на хората с увреждания променят обществените нагласи и поставят техните проблеми в центъра на общественото внимание.

Посетителите на изложението ще се впечатлят от картините нарисувани от незрящи и слабозрящи хора под менторството на Кета Петрова, художник с ограничено зрение.

Събина Данева от Ямбол ще представи живописните си платна. Тя ще разкаже за своя жизнен път, който е затруднен от рядка болест, но въпреки всичко тя успява да премине от успешната кариера на графичен дизайнер към творческото пресъздаване на картини от заобикалящата ни действителност.

Очакваме кулинарното изложение да премине при голям интерес за представяне на изработените от хората с увреждания традиционни ястия и тяхното популяризиране сред посетителите на събитието. Кулинарите са част от пазителите на живото нематериално културно наследство, защото те са открили и съхранили рецепти и обредни ястия, специфични за селата от региона. В местната кухня може да се срещнат рецепти на типични български гозби, както и такива повлияни от арабската кухня. Едно много богато разнообразие от вкусове и традиционни храни, които всички ние трябва да съхраним и предоставим на бъдещите поколения, защото така се пази и почита родовата памет.

От 11.30 стартира музикална програма.

Проектът „Пазители на старото знание за храната и хляба от региона на Мезек” е финансиран от Агенцията за хората с увреждания.

Вход: свободен.

От организаторите