Месец: март 2019

Проведена бе четвъртата техническа среща по проект SOCIAL FORCES

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ организира провеждането на четвъртата техническа среща по проект SOCIAL FORCES, която се състоя на 14.03.2019 г. в Хасково. По време на работната дискусия бе отчетен напредъкът на всеки партньор съобразно графикът за изпълнение на дейностите. Планирани бяха начинът и времето за изпълнение на предстоящите дейности. Обсъдена бе електронната платформа, […]