Месец: септември 2019

Прессъобщение

На 17 септември 2019 г. от 10:00 часа в залата на Исторически музей – Хасково се провежда информационен ден по проект „Засилване на социалния предприемачески дух чрез създаване на подкрепящи иновативни структури в трансграничния регион“. Проектът с акроним SOCIAL FORCES се финансира от програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014–2020“ и е с продължителност 24 месеца. Партньори […]