Месец: май 2022

Пшеницата продължава да носи добра печалба

Родният слънчоглед се купува на 1400,00 лв./тон, а се продава на цена от 1500,00 лв./тон, сочат данни на Софийска стокова борса Лек растеж на цените на пшеницата по световните пазари се наблюдаваше и пред периода между 17–20 май, анализират от Софийска стокова борса АД (ССБ). Пшеницата в САЩ поскъпна с 8,00 долара до 485,00 долара/тон, а […]

За Кампания 2022 отпада забраната за производство върху угари

Дерогациите са публикувани в Държавен вестник бр. 38 от 20.05.2022 г. Те са заложени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. За Кампания 2022 относно изискването за диверсификация земята, заявена за подпомагане като оставена под угар, се счита за отделна […]

Помощ за земеделците за високите цени на горива и фуражи

На 23.05.2022 г. Европейската комисия предложи извънредна мярка, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), която ще позволи на държавите членки да подпомогнат с еднократна сума земеделските производители и предприятията от сектора на селскостопанските хранителни продукти, засегнати от значителното увеличение на разходите за входящи ресурси. По-високите цени — преди всичко на […]

План за намаляване на зависимостта на ЕС от торове и фуражи предвижда редуциране на животновъдството

Институтът за европейска политика по околна среда публикува документ доколко Стратегическите планове по ОСП на страните членки адресират зависимостта от торове и фуражи и какви мерки могат да бъдат допълнително предприети преди Стратегическите планове да бъдат одобрени от Европейската Комисия. Документът прави преглед на мерките, които държавите-членки биха могли да имплементират в своите планове за […]

Мярка – наемане на безработни лица от работодатели – микропредприятия

Насърчаване на работодатели-микропредприятия за първите пет разкрити работни места, на които са наети безработни лица (чл. 50 от ЗНЗ) Основна цел Разкриване на работни места за осигуряване на заетост на безработни лица за срок от 18 месеца. Целева група Безработни лица, наети на първите пет разкрити работни места от Работодатели-микропредприятия Субсидии за работодателя За всяко […]

ДФЗ ще отпуска до 15 000 лв кредити при лихва от 2% на две групи стопани

Кредитите ще бъдат краткосрочни и трябва да се погасят за година Управителният съвет на Държавен Фонд „Земеделие” (ДФЗ) отпусна 30 млн. лв. за 2022 г. за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство и на стопаните, отглеждащи едри и дребни преживни животни. Кредитите ще се предоставят при лихва в размер […]

Бизнесът вече може да се възползва от новия ресурс по Програма „Възстановяване“ на Фонда на фондовете

Седем банки ще предоставят средства на фирмите, за да продължат да се развиват ФНФ В отговор на предизвикателствата вследствие на пандемията, свързана с COVID-19, бе разработена и стартирана програма „Възстановяване“, представляваща портфейлна гаранция, която да позволи на банките в страната да ускорят предоставянето на нови кредити в подкрепа на предприятията в страната. Поради големия интерес на […]

Започна прием по de minimis за стопаните с частично пропаднали площи oт градушката през 2021 г. в Пловдивско

Източник: https://zemedeleca.bg/2022/05/18/ От 18 май се отвори приема на заявления по помощта de minimis за земеделските стопани, претърпели щети по земеделските култури под 100% от неблагоприятното климатично условие – градушка на 28.08.2021 г. в област Пловдив. Бюджетът по помощта е 2,8 млн. лв. Приемът ще продължи до 3 юни в областните дирекции на ДФ „Земеделие” […]

ДФЗ: Вторият транш за хуманно отношение към свинете ще е без редукция на средствата

Източник: https://agrozona.bg/ Приемът по схемата предстои от 2 до 16 септември Изплащането на финансовите средства за II транш за угоени прасета по държавната помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за 2022 г. ще бъде извършено без прилагане на коефициент на редукция 0.5, както бе заложено в указанията за […]

Стартира прием по подмярка 4.3 за „Напоителни системи“ ЕАД

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 19 септември 2022 г. На 18 май 2022 г. стартира прием на проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с […]

Европейско проучване: Аграрното производство преминава в ръцете на малцина, намаление с 62% от стопанствата до 2040 г.

Източник: agrozona.bg Намаляване на земеделските стопанства в ЕС до 2040 г. предвижда проучване, проведено от името на комисията по земеделие на Европейския парламент за бъдещето на европейския модел на земеделие. Очаква се днешните около 10 милиона стопанства да достигнат едва 3,9 милиона до 2040 г., което ще бъде намаление, което ще достигне 62% в сравнение с […]

ДФЗ: 4,3 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ за стопаните, с ангажименти по почвената ерозия

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  (ДФЗ – РА) преведе и последното плащане по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за Кампания 2021 г. Финансова подкрепа в размер на 4 305 506 лв., получиха 1 131 земеделски стопани с поети ангажименти в направление „Контрол на почвената ерозия“, […]

ЕК ограничава използването на Сулфоксафлор в продуктите за растителна защита

Причината е, че активното вещество нанася вреда върху опрашителите. Спазвайки ангажимента си за опазване на опрашителите и изграждане на устойчиви хранителни системи, Европейската комисия (ЕК) ще приеме законодателство, с което да се ограничи употребата на препарати за растителна защита, съдържащи активното вещество Сулфоксафлор – Sulfoxaflor. Тези препарати за растителна защита ще могат да се прилагат […]

Започна приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020

Прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ започна от 17 май 2022 г. Процедурата предвижда прием на проекти с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярката, която е част мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. С мярка 4.2 се […]

Проект на методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки и прилагане на ПМС 160/01 юли 2016, при инфлационни процеси

По данни на НСИ средногодишната производствена инфлация в Република България за последните 20 години (2001 – 2020 г.) е 3.99 %. В периода 2016 – 2020 г. годишната инфлация е дори значително по-ниска, а именно средно 2.2 %. От началото на 2021 г. сме свидетели на прогресираща инфлация в цените на производител в целия промишлен […]

Защо сме с 30 000 дка по-малко биоплощи за година?

Административният произвол е в основата на проблема, смята Стоилко Апостолов Източник: АГРИ.БГ Докато Европа гони 25% биоплощи до 2030 г. и тази цел е финансово обезпечена за следващия програмен период, включително за нашата държава, биосертифицините декари у нас продължават да се топят. Според Стоилко Апостолов, управител на фондация за биологично земеделие „Биоселена“, основната вина за това носи […]

АЗПБ обсъди актуални проблеми на сектора с изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“

Източник: Агрозона.бг Ръководството на Асоциацията на земеделските производители в България проведе работна среща с изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция Николай Каварджиклиев, по време на която постави на дневен ред множество актуални въпроси, които засягат интересите на земеделските производители, съобщиха от Асоциацията. Прием и оценки на проектите по подмярка 4.1 и 4.2 […]

Подмярка 4.1: Писмата със забележки идват през юни

Възможно е удължаване на изпълнение на проектите по инвестиционната мярка с поне година Източник: Агри.бг Проектните предложения, подадени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ се разглеждат от 80 екипа на ДФЗ. През юни се очаква бенефициентите да получат писма със забележки по проектите, които трябва да бъдат отстранени. Това заяви изпълнителният директор на Фонда – Николай Каварджиклиев, на […]

Изложението БАТА АГРО 2022 се открива на 16 май на летището в Стара Загора

Официалното откриване на Четиринадесетото издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО 2022 е на 16 май, 11 часа на летището в Стара Загора. Ще продължи до 20 май. БАТА АГРО е най-големият форум в България за представяне на земеделска техника, продукти и услуги за селското стопанство и се организира от Българска асоциация на търговците […]

Сигнали за масова липса на опрашване в овощните градини

Загубите от това ще са около 20-30%, коментира черешопроизводителят Евгени Слишков Източник: Агри.бг, Автор: Неда Кирилова Тази година в Кюстендилско пчелите масово не опрашваха овощните градини. Това сподели пред Агри.БГ Евгени Слишков, голям производител на череши. На какво се дължи това и какви загуби да очакват овощарите? Евгени прилага в стопанството си една много полезна практика. Заплаща на пчелар […]

Какво ни казахте: Над една трета от анкетираните фермери се отказват от земеделието

Много малко от бизнесите в сектора смятат да продължат постаро му, сочи анкета на Агри.БГ Източник: Агри.бг, Автор: Неда Кирилова Земеделецът рискува ежегодно, най-малкото защото не знае какво ще му поднесе природата. Но тази година неизвестните са много повече. В настоящата сложна политико-икономическа обстановка земеделският бизнес не може да си позволи лукса да изчака, за да […]

БАБХ влезе в 50 ферми, откри голям брой нарушения

Източник: Агрозона.бг, Автор: Юлиана Стоичкова Акцията се провежда на територията на областите Благоевград и Кюстендил Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши проверки в 50 животновъдни обекта в областите Благоевград и Кюстендил, информират от БАБХ. Инспекторите от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) извършиха физически и документални проверки, в следствие на които откриха редица […]

Потреблението на месо в Германия намалява във всички категории

Източник: Агрозона.бг, Автор: Павлина Георгиева Най-значителен спад се наблюдава при свинското месо, следвано от говеждото и птичето Потреблението на месо в Германия е спаднало с 2,1 кг миналата година. Това показват  официални предварителни данни, публикувани от Федералния информационен център по земеделие. Консумацията на свинско месо отчита най-значителен спад – 1,3 кг, следвана от говеждо -0,6 кг […]

De minimis за регистрирани тютюнопроизводители искат от НАТ-2010

Източник: Агрозона Стартира разсаждането за 2022 г., тютюнопроизводителите искат спешно свикване на Консултативния съвет по тютюна По данни на “Национална асоциация на тютюнопроизводителите-2010” (НАТ-2010), въпреки забавеното развитие на разсада при сектор “Тютюн” през настоящата 2022 година, земеделските стопани от страната излязоха на полето и стартираха една от най-важните операции на открито – разсаждането. Тютюнопроизводителите отглеждащи […]

Започна прием по подготовката на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021 – 2027 г.

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. обявява прием на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Начало на приема: 05.05.2022 г. Край на приема: 31.07.2022 г. Процедура № BG06RDNP001-19.610. […]

Удължава се до 2025 г. срокът за изпълнение на одобрени проекти по част от мерките от ПРСР

До 15 септември 2025 г. се удължава срокът за изпълнение на одобрени проекти по част от мерките от ПРСР 2014 – 2020 г., съобщиха от Разплащателната агенция. До момента административните договори по тях се сключваха със срок, не по-късен от 15 септември 2023 г. Проектите от последните приеми по процедура BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в […]

От догодина: Физически проверки на площите ще се правят само по сигнал

От 1 януари 2023 г. всичко ще бъде в ръцете на системата за сателитен мониторинг – се посочва в публикация в АГРИ.БГ от 05.05.2022 г. По повод на засилените проверки за виртуални животни през последните няколко месеца, при които продължават да се откриват ушни марки в торбички, изпълнителният директор на ДФЗ Николай Каварджиклиев потвърди, че […]

Експерт: 60% от субсидиите трябва да се дават за произведена продукция

Даването на калпак нито увеличава продукцията, нито стимулира местното производство, убедена е проф. Стайка Лалева в своята публикация поместена в АГРИ.БГ  от 03.05.2022 г. „Няма друга държава в света, която да принуждава науката, от една страна, да се самофинансира и в същото време да изисква от нея практически да работи за развитие на аграрния сектор в […]

От 16 май стопаните могат да кандидатстват за застраховане на реколтата от винено грозде

Oт 16 май до 15 юни 2022 г. ще се проведе прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. По мярката ще се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде. Допустими за финансиране са […]

Предприетите мерки от полицията за опазване на селскостопанската продукция в Хасковска област

За да се опази селскостопанската продукция в региона полицията предприема редица мерки, за да може реколтата да се прибере безопасно. Особено е важно в тази трудна обстановка да се предотвратят възможни бъдещи кражби от земеделската реколта и разкриването им, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Противодействието на престъпността и опазването на реда предвижда осъществяването на […]

Процедура „Енергийна ефективност в МСП“

Начало: 03.05.2022 г. Краен срок: 23.05.2022 г. Бюджет: 136 226 120 млн. лева Интензитет на помощта: 50% С финансов ресурс от 136 226 120 лв. процедурата ще подкрепи проекти за подобряване на енергийната ефективност на микро, малки и средни предприятия, развиващи основната си икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности. Кандидатите трябва да са юридически лица или […]

Пресечена е онлайн търговия на неразрешени пестициди

Обяви за продажба на нелегални препарати за растителна защита са свалени от популярен уебсайт Продукти за растителна защита с етикети на чужди езици бяха открити в популярен уебсайт за онлайн търговия. Неговият управител бе официално уведомен и незаконните обяви бяха деактивирани, съобщиха от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Българското законодателство изисква на пазара […]

ОТ ЕСЕНТА НА 2022 Г.: Нова наредба за зърнените храни

Забранява някои активни вещества, съдържащи се в пестициди и инсектициди, когато суровината се преработва за зърнени и детски храни Новият проект на документ до есента на тази година трябва да се изучи от преработвателите на зърнени храни и от тези, които произвеждат детски храни. Но е добре да се запознаят с него и земеделските производители, […]

ДО 13 МАЙ ЖИВОТНОВЪДИТЕ КАНДИДАТСТВАТ ПО МЯРКА 14 „ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ“

Всички обекти трябва да са регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. До 13 май 2022 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Съгласно Заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), заявления за […]

ПРЕЗ 2023 Г. БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ПЛАЩАНИЯ ЗА ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ

Пчеларите са едни от най-слабо подпомаганите производители и приемането на Закон за плащанията на екосистемни услуги в земеделието е важно за тях. Тази мярка, чието въвеждане се обсъжда вече близо две години, предстои да се реализира. Предвижда се значителна промяна на нормативната база и разглеждане на Закона за плащанията на екосистемни услуги във втората половина […]

От 3 май ДФ „Земеделие“ приема заявления за компенсиране на пропаднали площи

От 3 май 2022 г. започва прием на заявления по „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г. Документи се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ до 20 май 2022 г. Средствата ще бъдат изплатени до […]