Етикет: Social Forces

Обучителен семинар „Мениджър на социално предприятие“

В рамките на проект SOCIAL FORCES, изпълняван от сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ от 7 до 18 октомври 2019 г. в Хасково се проведе 50-часов обучителен семинар за мениджъри на социално предприятие. В него взеха участие както представители на действащи социални предприятия в региона, така и желаещи да започнат и да развиват такъв вид […]

Прессъобщение

На 17 септември 2019 г. от 10:00 часа в залата на Исторически музей – Хасково се провежда информационен ден по проект „Засилване на социалния предприемачески дух чрез създаване на подкрепящи иновативни структури в трансграничния регион“. Проектът с акроним SOCIAL FORCES се финансира от програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014–2020“ и е с продължителност 24 месеца. Партньори […]

Проведена бе четвъртата техническа среща по проект SOCIAL FORCES

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ организира провеждането на четвъртата техническа среща по проект SOCIAL FORCES, която се състоя на 14.03.2019 г. в Хасково. По време на работната дискусия бе отчетен напредъкът на всеки партньор съобразно графикът за изпълнение на дейностите. Планирани бяха начинът и времето за изпълнение на предстоящите дейности. Обсъдена бе електронната платформа, […]

Обучително пътуване на български предприемачи в Гърция по проект SOCIAL FORCES

На 15.10.2018 г. се проведе обучително пътуване на представители на социалното предприемачество от хасковския регион в социални предприятия на гръцка територия. Пътуването бе организирано от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ със съдействието на гръцките партньори по проект SOCIAL FORCES. Българските социални предприемачи посетиха три гръцки социално кооперативни предприятия и се запознаха с тяхната история […]