Месец: октомври 2019

Обучителен семинар „Мениджър на социално предприятие“

В рамките на проект SOCIAL FORCES, изпълняван от сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ от 7 до 18 октомври 2019 г. в Хасково се проведе 50-часов обучителен семинар за мениджъри на социално предприятие. В него взеха участие както представители на действащи социални предприятия в региона, така и желаещи да започнат и да развиват такъв вид […]