“QUALFARM” – всичко за земеделието

QUALFARM

всичко за земеделието и преработката на храни

Обучителни и информационни материали за качеството и иновациите в селското стопанство
Как да разработим и да управляваме успешен бизнес проект?
Стратегически план за развитието на земеделието и развитието на селските райони за периода 2023 – 2027 г.
Работа в ИСУН
Консултации в управлението на земеделските стопанства
Европейско финансиране на предприемачеството
Европейски политики и практики
Новини и съобщения

ОБЯВА

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са: – Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 ...
повече

Програма за технологична модернизация на МСП на Българската банка за развитие

Източник: Българската банка за развитие За компании с проекти за икономическа трансформация по компонент „Интелигентна индустрия“ Българска банка за развитие изпълнява програма за директни кредити за микро-, малки и средни предприятия, подали проектни предложения по Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Интелигентна индустрия“, процедура ...
повече

Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Източник: Министерство на земеделието Цел – придобиване на активи, допринасящи за опазване на околната среда, адаптиране на стопанствата към климатичните промени и подобряване използването на ресурсите. Ще се стимулират цифрови решения, които подобряват отглеждането на селскостопанските култури и животни, както и автоматизиране и роботизиране на производството. Допустими бенефициенти: регистрирани земеделски ...
повече

Свържете се с консултантите

    Връзки
    • ДФЗ
    • МЗХГ
    • ОПИК