Месец: май 2023

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13 май 2023, събота, на площада на с.Мезек ще се проведе Изложение „Пазители на старото знание за храната и хляба от региона на Мезек” с различни културни и кулинарни изяви. Събитието се организира от НПО „Мезек 2016 – ТСП” с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания и партньорството с НФРИ, НЧ „Изгрев […]