Месец: януари 2023

ОБЯВА

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са: – Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % […]

Програма за технологична модернизация на МСП на Българската банка за развитие

Източник: Българската банка за развитие За компании с проекти за икономическа трансформация по компонент „Интелигентна индустрия“ Българска банка за развитие изпълнява програма за директни кредити за микро-, малки и средни предприятия, подали проектни предложения по Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Интелигентна индустрия“, процедура „Технологична модернизация“. Финансирането е до […]

Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Източник: Министерство на земеделието Цел – придобиване на активи, допринасящи за опазване на околната среда, адаптиране на стопанствата към климатичните промени и подобряване използването на ресурсите. Ще се стимулират цифрови решения, които подобряват отглеждането на селскостопанските култури и животни, както и автоматизиране и роботизиране на производството. Допустими бенефициенти: регистрирани земеделски стопани Максимален размер на субсидията […]

Росен Костурков: Имаме подкрепа за отпадането на данъците върху субсидиите

Малките и средните фермери изнемогват и по този начин ще им помогнем, каза председателят на Комисията по земеделие в Народното събрание Източник: АГРИ.БГ Дискусията за отпадане на данъците върху субсидиите на земеделските произвотители е от години. Стопаните не виждат смисъл в това европа да дава пари, а след това държавата да ги прибира под формата […]

Министър Явор Гечев: Новите технологични карти за основните култури ще бъдат актуализирани всяка година

Учени ще направят четири варианта на картите Източник: АГРИ.БГ Новите 52 технологично-финансови карти за основните отглеждани в страната култури ще бъдат актуализирани ежегодно. При разработването на базовия модел ще бъде заложена възможността да се отчитат променливите и постоянни разходи на земеделските стопани, което ще позволи по-точно да се изчисляват мерките в помощ на сектора. Това […]

ДФ „Земеделие“ – РА отпуска 1,8 млн. лева за участия в изложения

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди финансов ресурс от 1 800 000 лева по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения“. Схемата „Помощ за участие в изложения” е с удължено действие до 30.06.2023 г., съгласно разпоредбите на чл. 51, т.4 на Регламент 702/2014 от 25 юни 2014 г. Нотифицираният […]

Сабиха Ахмед: Ще спасим флората, фауната, ландшафта и биологичните видове на Европа, а българските фермери?

Източник: zemedeleca.bg Сабиха Ахмед e управител на ЕВРОПРОЕКТИ ЕООД. Фирмата е създадена през 2011 г. и се намира в град Кърджали. Основната дейност на дружеството е разработване и управление на проекти по европейски програми от ПРСР 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. Екипът се състои от 4 човека. Стратегическият план за развитие […]

Индикативен график за хода на процедурите по линия на МИР

Отварят се 7 процедури в подкрепа на бизнеса за 1,2 млрд. лв. през първите шест месеца на 2023 г. Програма Процедура Бюджет Кандидатстване 2023 НПВУ 1. Високи постижения 118,6 млн. лв. Януари 2. ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия (за фирми) 200 млн. лв. Февруари 3. Кръгова икономика 180 млн. Март 4. Индустриални […]

Представяне на обсерваторията за селските райони

Обсерваторията за селските райони е една от инициативите на Европейската комисия за изпълнение на Плана за действие за селските райони, придружаващ дългосрочната визия до 2040 г. Тя е достъпна онлайн от 8 декември 2022 г. и ще бъде доразвита във времето въз основа на обратната информация от потребителите и наличието на нови данни. Обсерваторията подпомага […]

Програма за технологична модернизация на МСП

За компании с проекти за икономическа трансформация по компонент „Интелигентна индустрия“ Източник: Българска банка за развитие Българска банка за развитие стартира програма за директни кредити за микро-, малки и средни предприятия, подали проектни предложения по Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Интелигентна индустрия“, процедура „Технологична модернизация“. Финансирането е до […]