Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13 май 2023, събота, на площада на с.Мезек ще се проведе Изложение „Пазители на старото знание за храната и хляба от региона на Мезек” с различни културни и кулинарни изяви. Събитието се организира от НПО „Мезек 2016 – ТСП” с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания и ...
Повече

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
Повече

Нов проект на Сдружение „СВР“ и Община Стамболово

На 26.07.2022 г. Община Стамболово, като партньор на бенефициента Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” – гр. Хасково, започна изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.025-0026 „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“, финансиран от ...
Повече

ОБЯВЛЕНИЕ

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – гр. Хасково обявява прием на документи за подбор на кандидати за назначаване на работа за изпълнение на дейности по проект „QUALFARM”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.04/15.06.2021 г. по програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020. Проектните дейности са следните: Обучение ...
Повече

Обявление

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – гр. Хасково обявява прием на документи за подбор на кандидати за назначаване на работа за изпълнение на дейности по проект „QUALFARM”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.04/15.06.2021 г. по програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020. Проектните дейности са следните: Обучение ...
Повече

Съобщение за набиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА НОВО ХАРДУЕРНО И СОФТУЕРНО ОБОРУДВАНЕ Във връзка с изпълнението на проект QUALFARM, финансиран от програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020, сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково набира оферти за доставка на следните нови хардуерни и софтуерни продукти: Настолни компютри ...
Повече

Съобщение за набиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА НОВИ МЕБЕЛИ И ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ Във връзка с изпълнението на проект QUALFARM, финансиран от програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020, сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково набира оферти за доставка на следните нови мебели и офис обзавеждане за офиса ...
Повече

Обявление

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – гр. Хасково обявява прием на документи за подбор на кандидати за назначаване на работа за изпълнение на дейности по проект „QUALFARM”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.04/15.06.2021 г. по програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020. Проектните дейности са следните: Обучение ...
Повече

ОБЯВЛЕНИЕ

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – гр. Хасково обявява прием на документи за подбор на кандидати за назначаване на работа за изпълнение на дейности по проект „QUALFARM”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.04/15.06.2021 г. по програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020. Проектните дейности са следните: Обучение ...
Повече

ОБЯВЛЕНИЕ

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – гр. Хасково обявява прием на документи за подбор на кандидати за назначаване на работа за изпълнение на дейности по проект „QUALFARM”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.04/15.06.2021 г. по програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020. Работните позиции са следните: 1. ...
Повече

Обява за търсещите работа

Описание и изисквания: Фирма „Глориес ЕООД“, търси да назначи оператор на машина. Работно място с.Широко поле, община Кърджали. Задължения: Контролира и следи за безпроблемния процес на работата на 3 D скенер и принтер; Поддържа и извършва ежедневна профилактика на техниката; Съдейства на техническия екип при всяка възникнала необходимост. Основни изисквания: ...
Повече

Предстоящо обучение на представителите на НПО

В изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.009-0010 „Гражданите в партньорство с местната администрация за създаване на една по-добра социална среда на местно ниво”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, на 6 и 7 февруари 2020 г. от 9:00 часа в хотел „Олимпия“ в с. Минерални бани, обл. Хасково, ще се проведе ...
Повече