Предстоящо обучение на представителите на НПО

В изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.009-0010 „Гражданите в партньорство с местната администрация за създаване на една по-добра социална среда на местно ниво”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, на 6 и 7 февруари 2020 г. от 9:00 часа в хотел „Олимпия“ в с. Минерални бани, обл. Хасково, ще се проведе обучение на представителите на НПО на тема: „Форми на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“.