260 млн. лева за мярката „Технологична модернизация“, първата по Плана за възстановяване

Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти.

По мярката „Технологична модернизация“ в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лева. Тя е първата по Националния план за възстановяване и устойчивост и ще се изпълнява от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа.

Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 35 000 лева. Максималният е диференциран в зависимост от големината и нуждите на дружествата. Ако са микро, могат да заявят най-много 180 000 лева, малки – 350 000 лева, средни – 700 000 лева. Със средствата могат да се купуват например машини с автоматизирано управление, роботи или системи за дигитален контрол на процесите. Съфинансирането е до 50%.

Срокът за подаване на проектите е до 21 септември, включително. Това става изцяло електронно.

Процедурата е насочена към компании в четири от икономическите сектори – преработваща промишленост; доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; създаване и разпространение на информация и творчески продукти,  далекосъобщения и професионални дейности и научни изследвания.