Съобщение за набиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА НОВИ МЕБЕЛИ И ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ

Във връзка с изпълнението на проект QUALFARM, финансиран от програма „INTERREG V–A Greece – Bulgaria” 2014–2020, сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково набира оферти за доставка на следните нови мебели и офис обзавеждане за офиса на СВР:

 1. Офис бюра – 3 бр.
 2. Контейнери – 3 бр.
 3. Маса – 1 бр.
 4. Офис шкафове – 2 бр.
 5. Ергономични офис столове – 3 бр.
 6. Шредер – 1 бр. със следните минимални характеристики:
  • Нарязване на хартия и CD/DVD
  • Автоматично задвижване
 7. Комбинирана машина за подвързване – 1 бр. със следните минимални характеристики:
  • Пластмасов и метален гребен
  • Капацитет на перфорация – 20 стр.
 8. Ролков нож – 1 бр. със следните минимални характеристики:
  • Формат А 4
  • Оразмерителен плот

Всички стоки трябва да бъдат нови, не се допускат рециклирани или втора употреба. Изискван минимален гаранционен срок – 24 месеца.

Офертите се приемат на адрес: гр. Хасково, ул. „Цар Освободител“ № 1, Бизнес център, офис 218 или на електронен адрес: [email protected] в срок до 25.01.2022 г.

За допълнителна информация: тел. 0888 653 146 – Иванка Душкова, председател на УС на СВР.