Стартира информационната кампания за Стратегическия план, вижте къде ще бъдат първите срещи

Източник: МЗм

Графикът за провеждане на информационната кампания е направен на регионален принцип

От 07.02.2023 г. Министерството на земеделието стартира национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите по него. В рамките на събитията ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегическия план, като земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерството на земеделието.

Земеделските стопани имат възможност да задават въпроси и предварително на мейл: [email protected]

Графикът за провеждане на информационната кампания е направен на регионален принцип:

– 06.02.23 г. от 11 ч. в Монтана за земеделски стопани от областите Видин, Враца и Монтана; Зала „Конферентна“ на хотел „Житомир“, ул. „Драган Цанков“, Монтана;

– 07.02.23 г. от 10 ч. в Плевен за земеделски стопани от областите Ловеч и Плевен; Зала „Плевен“, пл. „Възраждане“ №1, сградата на Областна администрация Плевен;

– 07.02.23 г. от 15:30 ч. във Велико Търново за земеделски стопани от областите Габрово и Велико Търново; Зала „500“, пл. „Център“ №2, сградата на Областна администрация Велико Търново;

– 08.02.23 г. от 11 ч. в Русе за земеделски стопани от областите Търговище, Разград и Русе; Зала „Европа“, Доходно здание, пл. „Свобода“ № 4, Русе;

– 09.02.23 г. от 11 ч. в Добрич за земеделски стопани от областите Варна, Шумен, Силистра и Добрич; Зала „Европа“, ул. Независимост № 5 в сградата на Областна администрация Добрич;

– 13.02.23 г. от 11 ч. в Ямбол за земеделски стопани от областите Бургас, Сливен и Ямбол; Залата на община Тунджа, пл. Освобождение № 1, Ямбол;

– 14.02.23 г. от 11 ч. в Хасково за земеделски стопани от областите Стара Загора, Кърджали и Хасково; Зала „Хасково“, пл. „Общински“ №1, в сградата на Община Хасково;

– 15.02.23 г. от 11 ч. в Пловдив за земеделски стопани от областите Пазарджик, Смолян и Пловдив; Аулата на Аграрен университет Пловдив, бул. „Meндeлeeв“ № 12;

– 16.02.23 г. от 11 ч. в Благоевград за земеделски стопани от областите Кюстендил, Перник, София град, София област и Благоевград; Зала „22-ри септември“, пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ № 1, сградата на Общинския съвет Благоевград