Публикации/реклами

Форми на гражданско участие на ниво община

Има доста причини, поради които местните власти трябва да се стремят да включват гражданите в процеса на изработване на публичните политики, а самите граждани да бъдат активни, когато се обсъждат важни управленски решения касаещи местното и регионалното развитие. Ето по-важните от тях: Гражданското участие подобрява качеството на вземаните решения, защото ...
Повече

Гражданското участие в местните политики – гаранция за открито, отговорно и ефективно местното управление

По отношение на местната администрация гражданите най-често са нейни потребители и клиенти, като използват публичните услуги, които тя предоставя. Потребителството е нормативно регламентирано чрез предоставяне на определени административни услуги, за което не се изисква от страна на гражданите определена публична  активност или експертна компетентност. По-рядко, но с особено значение за ...
Повече

Ролята на гражданското участие в процеса на вземане на решения в местните публични политики

Намираме се в период на новоизбрани местни власти, когато е много важно да знаем какви са нашите граждански права и какви реални възможности като граждани имаме, за да можем да се включваме в процеса на вземане на политически решения на местно ниво. Разработването, изпълнението и мониторингът на местните политики не ...
Повече