Парите за всеки фермер ще бъдат изчислявани според броя животни и хектарите обработваема земя

Източник: Агрозона

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 218 милиона евро (426 милиона лева) за подпомагане на определени земеделски производители в контекста на нахлуването на Русия в Украйна, съобщи ЕК, цитирано от БТА.

Схемата е одобрена съгласно временната рамка за държавна помощ при кризи, приета от Комисията на 23 март 2022 г. и изменена на 20 юли 2022 г.

„Селскостопанският сектор пострада особено тежко от увеличението на цените на енергията и на други разходи за вложени ресурси, причинено от нахлуването на Русия в Украйна и свързаните с него санкции. Одобрената днес схема на стойност 218 милиона евро ще даде възможност на България да помогне на земеделските стопани, засегнати от настоящата геополитическа криза“, каза изпълнителният заместник-председател на Комисията Маргрете Вестагер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията.

Мярката ще може да се използва от микро-, малки и средни предприятия, занимаващи се с първично производство на определени селскостопански продукти, които са засегнати от увеличението на цените на енергията, торовете и други разходи за вложени ресурси, причинено от настоящата геополитическа криза и свързаните с нея санкции.

Схемата обхваща първичното производство на следните селскостопански продукти: дребни и едри преживни животни, коне, пчелни кошери, плодове и зеленчуци (по-специално салати и марули, бамя и тиквички), розово масло, винени лози, черупкови плодове и тютюн.

По тази схема допустимите бенефициери ще имат право да получат помощ в ограничен размер под формата на преки безвъзмездни средства. Размерът на помощта за всеки бенефициер ще се изчислява въз основа на броя на животните и на хектарите земеделска земя. Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във временната рамка при кризи, по-специално тя няма да надвишава 62 000 евро на бенефициер и ще бъде предоставена не по-късно от 31 декември 2022 г.

Според Еврокомисията  българската схема е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с европейското законодателство.

Временната рамка за държавна помощ при кризи, приета на 23 март 2022 г., позволява на държавите членки да използват гъвкавостта, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на нахлуването на Русия в Украйна.

Временната рамка при кризи бе изменена на 20 юли 2022 г., за да бъде допълнен пакетът от мерки за подготвеност за зимата и в съответствие с целите на плана REPowerEU.