НС прие на второ четене промени в Закона за ГМО

Източник: agrozona.bg, Автор: Павлина Георгиева

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за генетично модифицирани организми. С тях Законът ще бъде приведен в пълно съответствие с правото на Европейския съюз в тази област. Промените са по инициатива на Министерство на околната среда и водите.

Промените трябва да осигурят по-добра защита за човешкото здраве и околната среда от потенциалното вредно въздействие на ГМО

С проекта се транспонират изискванията на европейското законодателство по отношение на оценката на риска за околната среда от ГМО, в частта касаеща принципи за извършване на оценка за риска за околната среда и човешкото здраве. Те се прилагат по отношение на заявленията за освобождаване в околната среда и пускане на пазара. Промените ще осигурят по-добра защита за човешкото здраве и околната среда от потенциалното вредно въздействие на ГМО.

„Законопроектът така е насочен основно в онази част на закона за генетично модифицираните организми, в която са така наречените генетично модифицирани микроорганизми. Това не разрешава генетично модифицирани организми, които да се засяват в българските полета, да са насочени към животни“, обясни вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов по време на дебатите в пленарна зала.

С измененията се променят и два други закона – за защитените територии и за лова и дивеча

С промяна в Закона за защитените територии се регламентира изплащането на обезщетения за щети, нанесени в рамките на тези територии. Техният размер ще бъде определен с наредба, приета от Министерския съвет.

Предвижда се също заповедта на министъра на околната среда и водите за промяна на границите и площта на резерват „Калиакра“ и на защитена местност „Степите“ да бъде вписана към Закона за защитените територии.

Министъра на околната среда ще определя размера на обезщетенията за нанесени щети от мечки

С промяната в Закона за лова и опазване на дивеча се дава възможност на министъра на околната среда и водите да издава наредби, с които да определя съдържанието, редът и процесите, необходими за констатиране и изплащане на обезщетение за нанесени щети от кафява мечка и корморан.