Ноември и първите директни плащания, които чакате

Отбележете си важни дати и очаквани приеми през месеца

 Източник: АГРИ.БГ

С началото на ноември започват и първите директни плащания за Кампания 2022. Индикативният график е ясен, но не и сумите, които стопаните трябва да получат до края на годината.

Добра новина е, че през ноември се очаква отваряне на прием по третата извънредна мярка заради войната в Украйна с бюджет от 64 млн. лв. Ясни са секторите, определени за подпомагане и примерните ставки. Очаква се 5 млн. лв. от тази сума да бъде заделена за пчелари и преработватели, но кандидатстването ще бъде отворено в началото на 2023 г.

За да не пропуснете някой срок, сме събрали накуп всички важни дати. На 11 ноември миналата година беше изплатен и първият транш за намален акциз върху газьола. За момента обаче дата и ставка за 2022 г. не са посочени.

ПНДЖ3

Между 1 и 10 ноември е планиран първият транш по Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). За сравнение миналата година плащането беше направено на 9 ноември, когато 5 227 животновъди получиха близо 14 млн. лв. при ставка 25,37 лв.

ПНДЖ1

Между 10 и 20 ноември престои плащане на първия транш по преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1). От Министерството на земеделието са си поставили за цел бюджетът по схемата да бъде изплатен в максимален обем още при първия транш. Миналата година парите бяха по сметките на 26 октомври, когато 3 729 фермери получиха първите 18,6 млн. лв. Ставката за говеда беше 108,14 лв., а за биволи – 189,24 лв.

Трета извънредна помощ заради войната в Украйна

През ноември би трябвало да бъде отворена подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“. Общественото обсъждане на проектонаредбата по прилагането й е до 11 ноември. Амбицията на земеделското министерство е помощта да бъде изплатена до средата на декември. Общият бюджет е 64 млн. лв., а ставките по сектори вижте ТУК.

Зимни пръскания

До 21 ноември стопаните, кандидатствали по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, отчитат дейностите си. Средствата ще бъдат изплатени до 12 декември.

Подмярка 6.1

През ноември ще стартира нова процедура по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ с индикативен бюджет от 12,1 млн. евро. На един кандидат ще се дават максимум по 25 000 евро. Насоките за кандидатстване бяха на обществено обсъждане до 25 октомври.

Регистрация на кладенци/сондажи

До 28 ноември собствениците на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция. Всеки четвъртък екоминистерството организира онлайн приемни за въпроси, свързани с регистрацията на съоръженията. Внесен е проектозакон обаче, с който се настоява за удължаване на срока с поне още 1 година.

Пререгистрация за новата стопанска година

Тече пререгистрацията на земеделски стопани за новата стопанска 2022/23 г. Производителите или упълномощени от тях лица представят актуална информация за дейността си чрез попълване на анкетна карта с анкетни формуляри. Крайният срок е обвързан с последната дата за подаване на заявленията за Кампания 2023. Регистрация на нови земеделски производители се прави през цялата година.

Деклариране на произведеното зърно

До 30 ноември всеки производител, който отглежда над 5 дка зърнени култури, трябва да декларира произведеното количество слънчоглед, царевица, соя и оризова арпа. Срокът за подаване на декларация за добивите от обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица, изтече на 30 септември.

Плащания по Пчеларската програма

Пчелари все още чакат своята финансова подкрепа по Националната програма по пчеларство (НПП). Миналата година това се случи на 18 октомври, когато ДФЗ изплати общо 7,5 млн. лв. Заявления за плащане през 2022 г. се приемаха до 15 август.