Каква е разликата между фулвинови и хуминовите киселини?

Източник: panamin.bg

Иновацията в последните разработки на Panatechnology е методът на извличане на фулвинови и хуминови екстракти от изключително полезната за растенията природна суровина – загнила растителност от над 100 000 години – млад Леонардит. Тя се прилага поради факта, че хуминовите киселини имат високо молекулярно тегло, което ги прави трудно усвоими през листата, затова се препоръчва почвена употреба. Фулвиновите обаче са подраздел на хуминовите, но, за разлика от тях, имат малка, подвижна и 100% водоразтворима и усвоима през листата молекула, което позволява и листното им приложение.

Последната и най-иновативна формулация на Panatehnology с високо съдържание на калиев фулват – Panatop Fulvic Max показа удивителни резулати в цялата страна при различни култури през изминалата стопанска година.

Освен стандартното му листно приложение бихме искали да ви запознаем и с друга негова функция, която тествахме в няколко стопанства в Северна и Южна България, съвместно с нашите партньори от Ник Агро Сървиз, по примера на световни практики в регенаративното земеделние.

През есента на миналата година третирахме различни полета с пшенични, царевични и слънчогледови остатъци, като преди това направихме почвени анализи Soil Health, които повторихме половин година по-късно, през тази пролет. Резулатите надминаха очакванията. Във всички участъци, независимо от вида на растителните остатъци, почвеното плодородие беше значително повишено, изразено в увеличение на минерализиран азот, фосфор и калий и на протеиновия индекс, който е основен фактор в оценката на почвата. Разликите между контролните полета и третираните може да се обясни с по-активното действие на почвените микроорганизми.

Високото съдържание на калиев фулват с екстракти от водорасли, подбрани аминокиселини и концентрирани микроелементи превръща Panatop Fulvic Max не само в един от най-добрите деструктори на растителни остатъци, но и в обогатител на почви и се препоръчва при намалени норми на торене. Той повишава значително нивото на минерализиран азот, фосфор и калий в почвата, които са достъпни за растенията. А заедно с това чувствително повишава и оценката на земята, чрез увеличения брой на почвените микроорганизми. Така напръсканите растителни остатъци връщат обратно всички налични в тях хранителни вещества, като по този начин възобновяват почвеното плодородие.

Друга основна функция на хуминовите и фулвиновите екстракти е да блокират тежките метали в почвата, които взаимодействат с НПК в нея и по този начин ги правят недостъпни за растенията. След намесата им културите получават достъп до всички налични и полезни за тях вещества.

Не на последно място, тези екстракти имат свойството да абсорбират влагата и да я запазват за период от 20 дни. Това е изключително преимущество при зачестилите напоследък засушавания по време на и след сеитбения период.

Когато се третира в края на лятото и в началото на есента при по-високи температури, калиевият фулват спомага за развитието на почвените микроорганизми. С напредването на есента, падането на температурите и увеличаването на влагата големият брой микроорганизми започват да се хранят с растителните остатъци. По този начин обогатяват почвата, връщайки в нея всички налични в тях НПК.