Извънредни субсидии от над 62 млн. лв. ще получат четири сектора – кои са те

Източник: АГРИ.БГ

Ще бъдат подпомогнати около 2000 стопани, засегнати от икономическата криза заради конфликта между Русия и Украйна. Това предвижда Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори.

Общо 62,2 млн. лв. ще получат производители от секторите „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, лозаро-винарство и оранжерийно производство на зеленчуци. Това са онези 10 млн. евро, отпуснати на България от кризисния резерв на ЕС, допълнени с 200% национално финансирани, заложени в актуализацията на бюджета за 2022 г.

Общественото обсъждане на проектодокумента е 14 дни, до 7 юли. След обнародване на наредбата е предвидено отваряне на прием на заявления. Плащанията трябва да бъдат извършени най-късно до 30 септември 2022 г.

Бюджетът за подпомагане на земеделските стопани по сектори е следният:

  • 25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свине-майки и прасета за угояване;
  • 25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;
  • 6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде;
  • 6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които: 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии и 1 251 964,09 лв. за неотопляеми.

Земеделските стопани получават финансова помощ, както следва:

  • в секторите „Свиневъдство и „Птицевъдство“ за брой животни, преизчислени на животинска единица (ЖЕ) по категориите, за които е получено подпомагане през 2021 г. от схемите за държавна помощ  за хуманно отношение;
  • в лозаро-винарския сектор за установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с винено грозде, по схемата за зелени директни плащания;
  • при оранжерийно производство на зеленчуци за установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с оранжерийна култура, по схемата за зелени директни плащания.