Зелената сделка е отговор на днешните кризи

Борислав Сандов: Заложените цели в новата ОСП са изпълними

Източник: Agro.bg

Заложените зелени цели в новата Обща селскостопанска политика са изпълними – с усилията на земеделците и на цялото общество. Това заяви бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Зелената сделка е отговор на днешните кризи, смята той. „Използването на антибиотици в животновъдството и на синтетични пестициди в растениевъдството, трябва да бъде ограничено. Трябва да намерим естествените начини, чрез които да предпазваме посевите и в същия момент това да не е във вреда за биоразнообразието, защото именно биоразнообразието в самата почва дава производителността. Така че и чрез науката, и чрез добрите практики ние можем да създадем една по-добра среда за самите нас и за дивата природа. Това са целите на ЕС. Те могат да бъдат постигнати. Единият начин е през завишаване дела на биоземеделието, повече градско земеделие, повече малки семейни ферми.

Ако имахме повече възможност за производство на всякакви продукти тук на място, ние нямаше да имаме проблеми с хранителната сигурност. Ако ние произвеждаме нашата електроенергия все повече от възобновяеми енергийни източници, няма да говорим за енергийна криза. Така че, Зелената сделка всъщност е отговор на тези кризи.