ЕП одобри помощта от 15 000 евро на стопанство – какво ще реши България?

Ако се приеме отлагане на Зелената сделка, може да се стигне до още една преходна година

Източник: АГРИ.БГ

На 23 юни Европейският парламент (ЕП) прие с голямо мнозинство още една извънредна временна помощ за подпомагане на земеделците за справяне с последствията от войната в Украйна. Временната рамка позволява да се предоставят до 15 000 евро на земеделски производител и до 100 000 евро на малко или средно предприятие.

Средствата ще дойдат от неизразходвания бюджет по линия на ПРСР. Максимумът, който може да се използва, е до 5% от свободните средства. Това е възможност за всяка страна членка да не губи неусвоени европейски средства и да ги пренасочи към най-засегнатите земеделци.

Предстои Министерството на земеделието да разработи критерии за отпускане на помощта, както и обосновка за секторите, които ще бъдат подпомогнати. Регламентът позволява тази помощ да бъде изплатена до октомври 2023 г., като е добре това да бъде направено още до края на тази година, посочи евродепутатът Атидже Алиева-Вели в ефира на Дарик, допълвайки, че тъй като става дума за антикризисна мярка, правилата следва да са опростени.

Междувременно Министерството на земеделието е готово с проект на наредба за друга извънредна помощ на 4 сектора в размер на 62 млн. лв. „Това е помощ, която ЕП позволи и прие още през месец март. Тъй като България едва сега публикува проектодокумента, очаква се тези средства да стигнат до производителите най-рано през есента“, уточни евродепутатът.

Относно забележките на ЕК за българския Стратегически план Атидже Алиева-Вели посочи като част от недостатъците липсата на широколентов интернет в селските райони и прагa за подпомагане на малките земеделски производители „Този праг е прекалено висок – 600 ха. Комисията препоръчва да го преосмислим“, обясни тя.

Сериозен пропуск според нея е също липсата на информационна кампания за новите изисквания от 2023 г., тъй като стопанската година реално започва още тази есен. „Производителите трябва да знаят новите възможности, за да могат да преориентират и адаптират стопанствата си. Информационна кампания със сигурност трябва да има“, категорична е Вели, припомняйки, че са предвидени средства по Втори стълб именно за обучение на земеделците.

В Брюксел вече се заговори за отлагане на Зелената сделка. Въпросът е обаче с колко и дали ще бъдат намалени зелените амбиции„Ако има отлагане, то не трябва да бъде за сметка на намаляване на амбициите и трябва да бъде краткосрочно – примерно още една преходна година, така че земеделците да могат да осигурят продоволствената сигурност и да не правят тези големи промени. Всичко е въпрос на дебати“, заключи евродепутатът.