De minimis за регистрирани тютюнопроизводители искат от НАТ-2010

Източник: Агрозона

Стартира разсаждането за 2022 г., тютюнопроизводителите искат спешно свикване на Консултативния съвет по тютюна

По данни на “Национална асоциация на тютюнопроизводителите-2010” (НАТ-2010), въпреки забавеното развитие на разсада при сектор “Тютюн” през настоящата 2022 година, земеделските стопани от страната излязоха на полето и стартираха една от най-важните операции на открито – разсаждането. Тютюнопроизводителите отглеждащи основно дребнолистната ориенталска сортова група тютюн “Басми” в области Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив, Пазарджик и Благоевград преминаха 28-29% от предвидените за разсаждане площи, които през 2021 година бяха 17 682 дка, а производството – 3 795 т. При втората ориенталска сортова група тютюн “Каба Кулак”, която се отглежда единствено в области Силистра, Добрич, Шумен, Разград и Русе в Североизточна България (в рамките на цяла Европа) са разсадени близо 23–24% от 3 479 дка през 2021 година и произведени 650 т. От едролистната сортова група тютюн “Бърлей” разсадените вече площи са около 21–22% от 1 903 дка през 2021 година с обем произведена тютюнева суровина 605 т. При втората едролистна сортова група тютюн “Виржиния” са разсадени между 8–10% от 10 752 дка през 2021 година и произведени количества тютюн в размер на 1 885 т.

Както през предходния стопански цикъл на 2021 година с общо разсадени за четирите сортови групи тютюн 33 815 дка и общо производство от 6 935 т, така и през настоящия цикъл, и старта, и най-интензивното разсаждане закъсняват с 15 дни в сравнение с предходни години. Причина за това са значително по-студените два годишни периода от пролетни месеци – март, април и май, през които се отглежда разсада в лехите и после се изнася за разсаждане на открито. Очаква се след затопляне на времето и повишаване на почвената и атмосферна температура през втората половина на май, да бъде компенсирано изоставането, а между 15 – 20 юни разсаждането да е приключило на 100%.

Асоциацията напомня на земеделските стопани с намерение за отглеждане на тютюн, че след двукратно удължаване срока за вписване в Регистър на тютюнопроизводители съгласно ЗТТСТИ за 2022 година, той изтича на 31 май. Веднага след приключване на регистрациите, от НАТ-2010 ще настояват за спешно свикване на Консултативния съвет по тютюна до средата на юни с основна точка в дневния ред –  “Осигуряване на помощ de minimis на регистрирани тютюнопроизводители за 2022 година”.