BG-RRP-4.021 – Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

В рамките на настоящата процедура се предвижда финансиране на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, включително на сгради от сектор туризъм.

Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за изпълнение на инвестиции е 15.06.2023 г.

Повече информация можете да намерите ТУК