Фючърсни котировки: Какви цени се прогнозират за пшеница, царевица и рапица?

Турция ще увеличи пет пъти таксите за превоз през Босфора и Дарданелите, което ще оскъпи зърното в България, Румъния, Украйна и Русия

Източник: АГРИ.БГ

На фючърсния пазар при пшеницата за доставка през септември се наблюдава намаление на котировките с 12,25 евро/тон – от 342,50 евро/тон в началото на месеца до 330,25 евро/тон в края.

Слънчогледът падна на 1000 лв./тон, складовете са пълни

Средната фючърсна цена за септември е 331,63 евро/тон, посочват от Министерството на земеделието в своя месечен обзор на международните пазари на зърнени и маслодайни култури.

На европейския фючърсен пазар за доставка през ноември царевицата стартира с цена от 327,25 евро/тон. В края на разглеждания период достига 316,00 евро/тон, което е намаление на котировките с 11,25 пункта. Средната фючърсна цена за ноември е 322,63 евро/тон.

При рапицата средната фючърсна цена за ноември 2022 г. е 635,06 евро/тон, за февруари 2023 г. – 638,63 евро/тон, и за май 2023 г. – 639,88 евро/тон.

Международна обстановка

През първата половина на август през украинския зърнен коридор са изнесени 560,000 тона земеделска продукция. Експортирани са 451,481 тона царевица, 50,300 тона слънчогледов шрот, 41,622 тона пшеница, 11,000 тона соя, 6,000 тона слънчогледово масло и 2,914 тона слънчоглед.

През последните седмици нивата на европейските реки Рейн и Дунав са спаднали до критични стойности, което много затруднява и оскъпява транспортирането на зърно. Затруднен е експортът на зърно от Украйна по Дунав.

Турция ще увеличи пет пъти таксите за превоз на товари през Босфора и Дарданелите. От години таксата е 0,8 долара/тон, а от 7 октомври 2022 г. става 4 долара/тон. Тази такса директно ще се отрази върху вътрешните цени на зърното в България, Румъния, Украйна и Русия, защото огромна част от износа на тези страни е през морски пътища.

От Министерството на земеделието на Румъния оценяват пшеничната реколта в страната на 9 млн. тона, което е с 18% по-малко от 2021 г. Вътрешното потребление ежегодно е 2,5-3 млн. тона.