Удължава се приемът по извънредната помощ във връзка с войната в Украйна

До 30 септември ДФЗ следва да изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати

източник: АГРИ.БГ 

До 17 август, включително, се удължава приемът на документи по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна, съобщават от пресофиса на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА).

Удължаването на срока е заради общественото обсъждане на промените в Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори, което тече до 8 август.

Наредба № 1 влезе в сила на 15 юли 2022 г. С допълнението на Наредбата се предвижда земеделските стопани, отглеждащи зеленчуци оранжерийно производство, да кандидатстват за отопляеми оранжерии освен чрез представянето на одобрен инвестиционен проект в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и чрез алтернативно предоставяне на разрешително за водовземане от минерална вода с цел отопление или договор за доставка на природен газ (метан) или счетоводен документ за придобито отоплително съоръжение (котел) с маркировка „СЕ“.

Допълненията на Наредба № 1 ще влязат в сила след обнародването й в Държавен вестник.

Дотогава оранжерийните производители на зеленчуци ще могат да кандидатстват за отопляема оранжерия само по досегашния ред – чрез одобрен инвестиционен проект по Закона за устройство на територията (ЗУТ).

До 30 септември ДФЗ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки, включително проверки на място. Определеният бюджет е 62,2 млн. лв. (62 259 820 лв.).

Финансовият ресурс е разпределен в следните направления:

  • 25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свине-майки и прасета за угояване;
  • 25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;
  • 6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде;
  • 6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които:
    • 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии;
    • 1 251 964,09 лв. за неотопляеми оранжерии.

Документи за подпомагане се приемат в Областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице.