Трансграничен акселератор за бизнес идеи

Какво е SEAкселератор?
 • SEAкселератор е първата по рода си бизнес акселераторска програма, която ще подпомага бизнес идеи в трансграничния регион – областите Благоевград, Кърджали, Смолян и Хасково.
 • SEAкселератор е комплексна програма за подкрепа, която има за цел да превърне идеята в работещ бизнес.
 • SEAкселератор се провежда под егидата, експертизата и с активното участие на Американския университет в България (АУБ).
 • SEAкселератор не предоставя грантове или друг вид финансиране, а цели да подпомогне формирането на работещи бизнес идеи посредством предоставянето на комплексна и персонализирана подкрепа (обучение, менторство и коучинг).
Как ще се проведе?
 • SEAкселератор има пет нива: 
  • Ниво 1: Пре-акселератор – въвеждащи еднодневни обучения;
  • Ниво 2: Индивидуално менторство и консултации;
  • Ниво 3: SEA Bootcamps – двудневни интензивни обучения и работа в мрежа за участниците в Акселератора от България и Гърция
  • Ниво 4: Коучинг – персонализиран коучинг за това как да представите вашата бизнес идея пред потенциални инвеститори.
  • Ниво 5: Demo day.
 • SEAкселератор е с продължителност пет месеца (Септември 2022 – Януари 2023 г.), по време на които участниците ще преминат през серия обучения и менторски срещи с консултанти, експерти, предприемачи и бизнес лидери
 • Индивидуално участие или екипи до 3-ма участници
 • Съвместни събития и обучения с екипи и предприемачи от Гърция
 • Всеки екип ще представи бизнеса си на т.нар. Demo Day пред потенциални инвеститори и хора от бизнеса и предприемаческата екосистема в региона по време на заключително събитие, организирано от АУБГ през 2023 година.
В SEAкселератор могат да участват:
 • Индивидуални участници или екипи (до трима участници) на възраст над 18 години, които имат постоянен или настоящ адрес в някоя от областите Хасково, Кърджали, Смолян или Благоевград.
 • Един кандидат/екип може да участва само с една бизнес идея.
 • Участието в SEAкселератор е безплатно.
Как да участвате?
 1. Прочетете внимателно условията за участие или се свържете с нас за повече информация.
 2. Попълнете формуляр за участие, в който да ни разкажете накратко за вас, вашия екип и вашата бизнес идея: ТУК
 3. Да вземете участие в серията от въвеждащи еднодневни обучения, които ще проведем през месец септември в Благоевград, Хасково и Кърджали (по желание).
 4. Да бъдете активни и мотивирани да преминете през всички нива на Акселератора и да достигнете до заключителното събитие, в което да представите вашата бизнес идея пред потенциални инвеститори и заинтересовани страни, в рамките на Демо ден – заключително представяне пред потенциални инвеститори, което ще се организира от Американски университет в България през пролетта на 2023 г.
Какво ще получите от участието си в SEAкселератора?
 • Прекрасна възможност да учите и работите в мотивираща и подкрепяща среда с млади и предприемчиви хора.
 • Да получите ценни съвети, подкрепа и индивидуални консултации (менторство и коучинг) от водещи лектори и ментори с богат опит от Американския университет в България (АУБ), Бизнес център – Сандански (БИКЦ) и други, за да развиете идеята си за бизнес – от „просто идея“ до „нещо завършено и с потенциал“.
 • Участие в еднодневно въвеждащо обучение по предприемачество (Ниво 1 от SEAкселератора), което ще се води от лектори и експерти от Американски университет.
 • Участие в останалите етапи на SEAкселератор, базиран на най-добрите световни практики, но адаптиран към българската реалност.
 • Възможност да представите вашите бизнес идеи пред потенциални инвеститори и хора от бизнеса и предприемаческата екосистема в региона по време на Демо ден организиран от АУБ през пролетта на 2023 година.
Други условия:
 • В SEAкселератора могат да участват бизнес идеи без ограничение в сферата на дейност, стига те да са законни и да не нарушават добрия морал.
 • За участието в SEAкселератора няма значение каква е бизнес идеята и дали тя е напълно развита – целта на Акселератора е да я превърне от „просто идея“ до „нещо завършено и с потенциал”.
 • Няма изискване за степен на завършено образование.
 • Владеенето на английски език не е задължително, но може да бъде полезно за последващите етапи на SEAкселератора.
 • Няма специфични условия за включване във въвеждащите обучения и SEAкселератора.
 • Подборът за следващите етапи на SEAкселератора ще се извърши въз основа на демонстрираната мотивация на участниците и потенциала на бизнес идеите.
За контакти, въпроси и допълнителна информация:

Американски университет в България
Теодора Динова
[email protected]
073888362

Бизнес информационен и консултантски център – Сандански
Пламен Тодоров
[email protected]
0893735736

Крайният срок за заявяване на участие в SEAкселератора е 15-и октомври 2022г.