Съюзът на животновъдите предлага: Без данъци върху субсидиите на малки и средни производители

Източник: Агрозона

Настояваме за спешно плащане по схемата във връзка с войната в Украйна, коментираха за Агрозона от СЖБ. По нея за едри и дребни преживни животни, коне, и пчелни семейства са предвидени 204 млн. лева.

Субсидирането да не се облага с данъци за малки и средни предприятия, предлагат от Съюза на животновъдите в България в писмо до земеделския министър. Това се налага  относно рецесията в страната и всички кризи, които претърпяваме, казват от организацията и посочват за пример Германия, където отдавна на данъчно облагане за субсидиите подлежат само големи земеделски  предприятия.

Освен това в документа, изпратен във връзка с Консултативния съвет по животновъдство, който ще се проведе днес е посочено, че е необходимо да се отложи старта на новия програмен период минимум с 2 години, както настояват и други страни-членки. Поради войната и COVID кризите, довели до забавяне на  процесите, да продължат мерки само с едногодишни ангажименти.

Спешно подпомагане, заради войната

Настояваме за спешно плащане по схемата във връзка с войната в Украйна, коментираха за Агрозона от СЖБ. По линия на помощта във връзка с конфликта, за едри и дребни преживни животни, коне, и пчелни семейства са предвидени 204 000 000 лв.

Да не се изисква никакво задържане на животни през новия  програмен период за подпомагане по референтен период, определен към 2018 г., тъй като може да се наложи спешно продаване на животните във връзка с кризите и  военното положение, настояват още животновъдите.

Освен тона настояват при директните плащания да се подпомагат всички възрасти животни, което според тях ще стимулира  регистрацията на всички новородени. Също така  подпомагането да се извършва на база текущи животни във фермата.

Втора категория труд за животновъдите

Поставен е също така въпросът за данъчни облекчения за наетите лица в дадено стопанство в животновъдни ферми и да има пенсионното осигуряване на 2-ра категория труд само за животновъди.

От Съюза настояват също така пропорцията в подпомагането на ЕРД и ДРД – да се извършва по регламент 1/10, както и да се намали със засилен контрол зависимостта от внос на храни и енергия.

Да не се пререгистрират земеделските производители всяка година

За да бъде опростена работата на крайния бенефициент от СЖБ предлагат да не се извършва пререгистрация на земеделски производител (ЗП) всяка година, а направената вече такава да се  счита за непрекъсната, ако не се подаде молба за прекъсване. При ЗП, за които има възможност да се направи справка, като например фирми с  регистрация по ДДС да не се изискват фактури за мляко, фактури за горива,  удостоверения от НАП и др., тъй като това допълнително утежнява работата както на стопаните, така и на администрацията.

В изчерпателните предложения е заложено също така при обученията на фермерите – при ЗП със степен на земеделско обучение  „бакалавър“ или „магистър“ да не се изискват допълнителни курсове, като  например за животновъд или за курс за правилно хранене на животните и др., тъй като  това се изучава от тях с години.