Състояние на Европейския съюз

Демократичните институции трябва непрекъснато да се борят за доверието на гражданите и за възвръщането на това доверие. Трябва да отговорим на новите предизвикателства, които историята винаги поставя пред нас. Точно както направиха европейците, когато милиони украинци почукаха на вратата им. Това е Европа в най-добрата ѝ светлина: съюз на решимост и солидарност.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

Определяне на посоката за следващата година

В речта си за състоянието на Съюза от 14 септември 2022 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очерта водещите инициативи, които Комисията планира да предприеме през идната година. Много от тях са в отговор на препоръки, отправени от граждани в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа.

Сред инициативите са:

  • Продължаване на силната подкрепа за Украйна и нейния народ, включително чрез пълноценно използване на потенциала на единния пазар на ЕС
  • Въвеждане на мерки за подпомагане на европейците да преминат през енергийната криза
  • Подкрепа за бизнес средата, особено за малките и средните предприятия, с цел укрепване на бъдещата конкурентоспособност на Европа
  • Намаляване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива и работа в тясно сътрудничество с надеждни доставчици
  • Допълнителни инвестиции в енергия от възобновяеми източници, по-специално в енергия от водород
  • Водеща роля в световен мащаб в областта на адаптирането към изменението на климата и опазването на природата
  • Продължаване на подкрепата за демокрацията у дома и по света, както и за върховенството на закона