Стартират информационни дни за представяне на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структурата за наблюдение и докладване, инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ и инвестиция „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), организира информационна кампания за представяне на първата процедура чрез подбор по линия на НПВУ BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Кампанията ще се проведе в периода от 2 август 2022 г. до 16 август 2022 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят присъствено процедурата пред заинтересованите страни в градовете Пловдив и София и он-лайн за цялата страна.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

Пловдив – 02 август 2022 г. (вторник), в голямата зала на ДК „Борис Христов“, от 9.30 до 11.30 часа (регистрация: 8.45 – 9.30 ч.)

София – 04 август 2022 г. (четвъртък), в зала „Витоша“ на Интер Експо център, от 9.30 до 11.30 часа (регистрация: 8.45 – 9.30 ч.)

16 август 2022 г., (вторник), от 10.30 часа, провеждане на он-лайн информационен ден, за който допълнително ще бъде пуснат линк за участие.

Допълнителна информация относно процедура „Технологична модернизация“ е публикувана на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа: www.mig.gov.bg. и https://opic.bg/news/startirat-informatsionni-dni-za-predstavyane-na-protsedura-bg-rrp-3004-tekhnologichna-modernizatsiya?fbclid=IwAR2U7rPlo7ZKEPO44xULwEvad5YSyic2yDx239GkIFEidICXY-chlhdg2aM