Семинар: Всичко за данъците и осигуровките на фермерите

Ще бъдат представени и очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.1

Темата „Данъчно и социално осигуряване на земеделски стопани“ ще бъде представена на семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Аграрен университет – Пловдив.

Събитието ще се проведе на 22 август, понеделник, от 10:00 до 13:00 часа в Пловдив, бул. „Марица” № 122, ет. 1 – Водната палата.

По време на семинара участниците ще се запознаят с: изискванията за регистрация и пререгистрация на земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г.; основните моменти при социалното осигуряване и данъчно облагане на доходите на земеделските стопани; изискванията при подаване на годишна данъчна декларация от земеделските стопани.

Присъстващите ще получат и информация за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: Ангел Търпов (експерт-координатор на ТОО – Пловдив на НССЗ), тел. за връзка: 0889 609 199, е-mail: [email protected]