Разплащателната агенция ще отпуска краткосрочни кредити до 15 000 лева на малки земеделски стопани

Източник: Агрозона

Съвсем скоро предстои да бъде стартирана програма за отпускане на краткосрочни кредити за малки земеделски производители. Това съобщи в интервю за Агрозона изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Николай Каварджиклиев. „Колегите уточняват детайлите в момента с Министерство на земеделието и програмата ще бъде отворена. Очакванията са да се отпускат до 15 000 лева бързи кредити за покриване на неотложни нужди на малки стопанства. Общият ресурс, предвиден за тези краткосрочни кредити, е 30 млн. лева. Кредитите ще се предоставят при лихва в размер на 2% и следва да бъдат погасени до 30 юни 2023 г.“, уточни той.

В разговора Каварджиклиев каза още, че се надява да няма опасност от загуба на средства по ПРСР, като организационно Фондът прави всичко възможно за това нещо – да разглежда в срок подадените проекти, да ги одобрява и съответно хората да си ползват ресурса.

Оптимистичният вариант е да се усвоят всички средства, докато песимистичният е труден за прогнозиране и зависи от преценката на самите бенефициенти, дали ще си ползват проектите или ще се откажат от тях. „Разбирам напълно различните бенефициенти, които се отказват, защото за някои проекти отпада необходимостта от тях. В тази ситуация не можем да прогнозираме какво ще се случи занапред. Проекти, свързани с производството, които имат експортна необходимост са много уязвими в ситуацията, в която се намираме в момента. И е съвсем нормално да има откази от тях. В същото време някои инвестиционни проекти не биха могли да бъдат изпълнени по начина, по който са предвидени и трябва да бъдат преразгледани и преработени“, уточнява шефът на Фонда.

Тази година е ключова за бенефициентите, които трябва да преосмислят бизнеса, който искат да правят, смята опитният икономист.