Проект на процедура за кандидатстване

BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП) .

Крайна дата за подаване на предложения и възражения: 30.09.2022 г. 23:59 ч.

Интернет адрес: https://mig.gov.bg/

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто „Вход“.

Информацията можете да намерите и ТУК: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac?fbclid=IwAR2nI2hYO4yFj7oGxb8e1TYJ3eXR-Z5x8goAn23mWgudvQDE1tipR0swMLA