Програмата за малки грантове за 2022 г. на Посолството на САЩ в България

Срок за кандидатстване: до 01.09.2022 г.

Посолството на САЩ приема документи за кандидастване за финансиране по Програмата за малки грантове за финансова година 2022. Формулярите, които се изискват задължитено, са различни от досегашните. Подробна информация можете да откриете на страницата на програмата на английски език: https://bg.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/.

Крайната дата за кандидатстване е 1 септември 2022 г. Заявленията, получени преди тази дата, ще бъдат периодично разглеждани на всеки два месеца (през февруари, април, юни и септември) и кандидатите ще бъдат уведомявани за решенията на комисията.