Пресечена е онлайн търговия на неразрешени пестициди

Обяви за продажба на нелегални препарати за растителна защита са свалени от популярен уебсайт

Продукти за растителна защита с етикети на чужди езици бяха открити в популярен уебсайт за онлайн търговия. Неговият управител бе официално уведомен и незаконните обяви бяха деактивирани, съобщиха от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Българското законодателство изисква на пазара да се пускат само разрешени продукти за растителна защита, в оригинални запечатани опаковки на производителя, с етикет на български език. Тяхната реклама трябва да съдържа информация за ограниченията при ползване и предупредителни фрази и символи или да препраща към етикета на продукта или към интернет страницата на производителя, където тези ограничения, знаци и символи са посочени.

Търговската дейност с разрешените за пускане на пазара и употреба пестициди е на регистрационен режим. Регистрират се както лицата, така и обектите за търговия, за което се издава удостоверение от съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

Съгласно законодателството търговията с ПРЗ се извършва единствено в селскостопански аптеки или складове за търговия на продукти за растителна защита, допълват от Агенцията по храните.

С проекта на постановление се отменят и наредбата за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели от 2002 г., както и наредбата за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло от 2002 г.

….

Рисков за здравето пестицид, срещан в прясното мляко, допринася за поява на Паркинсонова болест. За това алармираха от Агенцията за опазване на околната среда в САЩ още преди години.

Става дума за хептахлор епоксид – широко употребявано от земеделците в Америка и Европа вещество срещу вредители по растителните култури. Макар да е теоретично забранено за употреба още през 1980 г., то все още се прилага почти навсякъде, особено при отглеждането на царевица.