Предстоящ прием: Ще се финансират организации на производители

Инвестициите трябва да са свързани с подобряване на конкурентоспособността в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 1 юли до 1 септември 2022 г. организации на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за одобрение на нови оперативни програми, стартиращи изпълнение от 1 януари 2023 г. Това съобщиха от ДФ „Земеделие” (ДФЗ).

Допустими са кандидатите, признати като организации от Министерството на земеделието, които имат изготвена оперативна програма с продължителност три години и са създали оперативен фонд.

Предвидените в оперативната програма инвестиции, разходи и дейности трябва да допринасят за постигане на цели, насочени към подобряване на конкурентността, привлекателността на членството в организации, поддържане и защита на околната среда и други, пише в условията за кандидатстване.

ДФЗ: Финансовата помощ от ЕС е обвързана както с размера на инвестициите и дейностите в оперативната програма, така и със стойността на реализираната на пазара продукция от организацията на производители, през избран от нея референтен период. 

Със заявлението може да се кандидатства и за допълване на субсидията с национални средства. Заявленията се подават в областните дирекции на ДФЗ по място на регистрация.

Подробна информация за приема, образци на документи, приложими за оперативни програми, представени за одобрение след края на 2020 г. и информация за често допускани грешки при кандидатстване можете да намерите ТУК: https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/plodove-i-zelenchuci-3/operativni_programi/