Правят здравна каса за животните

Тя трябва да функционира като взаимоспомагателен фонд към ДФЗ

Източник: Агрозона

Национална здравноосигурителна каса за задължително здравно осигуряване на селскостопанските животни да бъде създадена към ДФ „Земеделие“, препоръчват от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) в специална оценка. Според експертите Националната здравноосигурителна каса може да функционира на принципа на споделената отговорност между държавата и собствениците на селскостопанските животни, като „взаимоспомагателен фонд“ по смисъла на европейските регламенти и да е акредитирана по съответния ред от Агенцията по акредитация. Функционирайки към ДФЗ ще може да се осъществява и по-справедливо субсидиране и избягване на двойното подпомагане на стопани с болни животни. Предвижда се здравната каса за животните да осигурява средствата при обезщетяване на стопаните при поява на огнища на различни болести, като осигурява 100% покритие на щетите.

Според препоръките застрахователните плащания трябва да покриват не повече от общия размер на разходите за отстраняването на преките загуби и да не изискват и да не са свързани с определяне на вида или количеството на бъдещото производство. Експертите още настояват да не се допуска свръх компенсация (двойно обезщетяване) в резултат на комбинирането на средствата от Касата с други финансови инструменти на национално равнище или на равнището на Съюза или с частни застрахователни схеми.

За да бъде осъществена тази идея е нужно в новия програмен период земеделското министерство да разработи и приложи схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии в областта на застраховането на селскостопанските животни срещу заразни болести. За целта ще трябва да се разработи във ветеринарното ни законодателство правната рамка на здравното осигуряване на животните, правата и задълженията на страните, размера на здравноосигурителните вноски и на обезщетенията.

С оглед на реализирането на идеята за здравна каса и за животните ще се наложи и разработването на критерии и методика за оценка на биосигурността на фермите и рискът по отношение на заразните болести, се казва още в оценката на ЦОРХВ.

Още по темата четете в брой 125 на списание Агрозона с автор Юлияна Стоичкова.