Помощ за фермерите? Готви се премахване на митата върху суровини, използвани за азотни торове

ЕК смята, че така ще намалеят разходите в селскостопанското производство и ще се диверсифицират доставките на суровини

Източник: АГРИ.БГ 

Европейската комисията предложи да спре митата върху суровините, използвани за производството на азотни торове, до края на 2024 г. Целта на това предложение е да помогне за намаляване на разходите за производителите на торове и фермерите в Европейския съюз (ЕС).

Облекчението обаче няма да се прилага за вноса на тези суровини от Русия и Беларус. Пазарът на ЕС за определени суровини за азотни торове зависи значително от вноса от трети страни, като Русия е вторият по големина доставчик.

През 2021 г. ЕС е внесъл 2,9 милиона тона амоняк и 4,7 милиона тона урея за производството на азотни торове. Цените на тези продукти се увеличиха през 2021 г. и се повишиха допълнително през 2022 г. след военната агресия на Русия срещу Украйна. Това има дълбоко отрицателно въздействие върху производството на азотни торове в ЕС.

В мотивите на ЕК пише: За да се намалят разходите за производителите на торове в ЕС и по този начин да се намалят разходите за земеделските производители, което ще допринесе за подходящото предлагане на храни, е подходящо да се приемат временните мерки за либерализиране на търговията от настоящото предложение. 

Комисията отбелязва, че още преди руската инвазия в Украйна стоковите пазари бяха свидетели на значителен скок на цените, който селскостопанските пазари усетиха чрез увеличаване на разходите за енергия и торове, от което последва увеличение на цените на селскостопанските продукти.

„В допълнение към намаляването на разходите за производителите и фермерите в ЕС, предложението ще спомогне за увеличаване на стабилността и диверсификацията на доставките чрез насърчаване на вноса от по-широк кръг трети страни, като същевременно изключва Русия и Беларус от суспендирането на митата”, се казва още в предложението.

Предстои то да бъде обсъдено от държавите членки в Съвета. Подчертава се, че временното отпадане на митата няма да има финансово отражение върху разходите на ЕС, но ще има отражение върху приходите. Несъбраните мита ще възлизат приблизително на 15 млн. евро за година.