Отпадъчна вълна замества пластмасови опаковки

Източник: Agro.bg

Идеята зад начинанието е породена от стремежа на компанията да намали използването на опаковъчни материали от изкуствени материали

Награден естонски проект по програма ЛИДЕР добавя стойност към зелените препоръки на хранително-вкусовия сектор, като използва отпадъчна вълна за намаляване на пластмасовите опаковки в рамките на кръговата икономика.

Вълната може да се използва като устойчив източник на опаковъчен материал, за да се помогне за намаляване на рисковете от замърсяване с пластмаси. Проектът, финансиран по линия на ОСП, демонстрира потенциала на вълната за предотвратяване на производството на пластмасови отпадъци. Идеята зад начинанието е породена от стремежа на компанията да намали използването на опаковъчни материали от изкуствени материали.

Овцевъдите в Естония не разполагат с пазар за вълната си, което води до изхвърлянето на голяма част от производството. Резултатите от проекта показват, че той не само може да намали рисковете от замърсяване с пластмаси, но и да сведе до минимум селскостопанските отпадъци, като увеличи възможностите за доходи за овцевъдите и предостави нови перспективи за по-широкия сектор на вълната в Общността.

Финансирането по естонската програма за развитие на селските райони помогна за превръщането на иновативната идея в търговски успех. Капацитетът на ЛИДЕР да действа като катализатор за такова селско предприемачество е един от най-ценните активи на методологията. Съфинансирането по ОСП е помогнало на компанията да инвестира в ново производствено съоръжение за екологични опаковки, което включва пликове, ръкави за бутилки и фолио с мехурчета.

Друг благоприятен социален аспект е интересът на компанията към създаване на младежка заетост. Работата за компанията предлага на персонала по-високо заплащане от другите възможности в района. Освен това работните места са достъпни за хора, които нямат умения за използване на специални машини или способност да поемат физически трудни работни места.