Отворена покана за финансиране на проекти от BG4UA и фондация BCause

Актуално Срок за кандидатстване: до 04.05.2022 г.

Конкурсът НОВО НАЧАЛО обявява отворена покана за набиране на проектни предложения с фокус детска грижа и образователни дейности за деца от Украйна.

В рамките на конкурса ще бъдат финансирани проекти с бюджет от 3 000 лева до 20 000 лева със средства събрани от инициативата BG4UA и Фондация BCause в рамките на кампанията НОВО НАЧАЛО.

Проектите трябва да допринасят за възможно най-човешкото приемане на бежанци от Украйна и шанс за живот в България, като помагат за преодоляване на травмата от срещата с войната у децата, отговарят на образователните и познавателните им потребности и работят за интеграцията на украинските деца и възрастни в българското общество.

Видовете дейности, които ще бъдат подкрепени са:

  • Целодневна, полудневна и почасова грижа за деца от Украйна;
  • Образователни и социализиращи дейности за деца от различни възрасти;
  • Социална, психологична и друга подкрепа за деца и семейства;
  • Обучения като курсове по български език като предпоставка за включване във формалното образование;
  • Културни и други интеграционни дейности.

Срокове: Отворената покана е с краен срок 4 май 2022 г. Постъпилите проектни предложения ще бъдат разглеждани текущо, всяка седмица, като първите одобрени ще бъдат обявени на 15 април.

Поканата се отнася за юридически лица:

  • Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза;
  • Читалища;
  • Общински детски комплекси.

За повече информация, насоки и формуляри посетете – https://www.bcause.bg/grantmaking/news-grantmaking/