Отварят последен прием за инвестиции в лозарството през септември

Източник: Agrozona.bg

По мярката ще бъде осигурен бюджет, с който да се гарантира подпомагане на всички кандидати, без да се прилага ранкинг

Да бъде отворен последният за текущия програмен период прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ реши Постоянната работна група за решаване на въпроси в сектор „Вино“ (ПРГ) с активното участие на представителите на лозаро-винарския сектор, съобщават от земеделското министерство. Приемът по мярка „Инвестиции в предприятия“ ще се проведе в периода 12 – 20 септември 2022 г. По мярката ще бъде осигурен бюджет, с който да се гарантира подпомагане на всички кандидати, без да се прилага ранкинг. Заявления за подпомагане ще имат възможност да подават и винопроизводители, които в момента изпълняват договори по мярката от предишни приеми, ако изпълнението на дейностите по тези договори приключва до 31 декември 2022 г. Срокът за заявяване на авансово плащане ще бъде 16 януари 2023 г., а на междинно плащане за разходи извършени до 15.10.2023 г., на заявителят ще може да се изплащат до 80% от договорираните разходи.

Предвижда се тези промени да бъдат отразени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., които предстои да бъде обнародвано и да влезе в сила на 29 юли т.г.

В резултат на засилващия се интерес към мярка „Застраховане на реколтата“ предстои да бъде увеличен бюджета по нея със 130 000 лв. за приема 2022 г. и да бъде осигурен бюджет от 500 000 лв. за прием 2023 г. С изменението на Наредба 6 се предвижда за приемите през 2022 г. и 2023 г. по мярка „Застраховане на реколтата“ необходимите средства за подпомагане на всички кандидати да се осигуряват с преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма. При необходимост от допълнителен бюджет по мярката, той се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

С изменението на Наредба № 6 от 2018 г. е предвидено авансовите плащания по мерки „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в предприятия“ за финансовата 2022 г. да бъдат заявявани в срок до 7 октомври 2022 г.