Онлайн информационен „Ден на отворените врати“

Източник: АХУ

Във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите. Участниците ще имат възможност да се запознаят с програмите, както и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения.

Информационните сесии ще се проведат, както следва:

  • Програма за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания на 06.02.2023 г. от 14:00 ч.;
  • Програма за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания на 15.02.2023 г. от 10:00 ч.;
  • Програма за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания на 16.02.2023 г. от 10:00 ч.;
  • Програма за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания на 17.02.2023 г. от 10:00 ч.;
  • Програма за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти на 21.02.2023 г. от 14:00 ч.;

Всяко едно от информационните събития включва:

  1. Представяне на Програмата – Презентация;
  2. Въпроси и отговори.

При проявено желание за участие можете да заявите своето намерение на следните имейл адреси на Агенцията, съобразявайки се с горецитираните срокове на всяка една от програмите:

Програма „Рехабилитация и интеграция“: [email protected]

Програма „Самостоятелна стопанска дейност“: [email protected]

Програма „Социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации“: [email protected] и [email protected]

Програма „Центрове за защитена заетост“: [email protected]

Програма „Достъпна архитектурна среда“: [email protected]