Ново подпомагане за малки фермери с до 15 дка

Общо 25 млн. евро за пет години ще получат градинари и овощари в планински и полупланински райони

Източник: agri.bg

В новия програмен период ще има интервенция по Втори стълб специално за малките производители с до 15 дка в сектор „Плодове и зеленчуци“ в планински и полупланински райони. Бюджетът не е никак малък – 25 млн. евро за пет години, съобщи зам.-министър Тодор Джиков пред журналисти на международния форум InteliFresh.

По думите му това са най-уязвите производители. На тях трябва да се обърне специално внимание, защото са много на брой и нямат реален достъп до пазара.

Относно подпомагането за биологично земеделие, заложено в Стратегическия план, Тодор Джиков коментира, че ЕК не приема производителите на растениевъдна продукция да бъдат подпомагани едновременно по Първи и Втори стълб.

„Изчистваме създалата се ситуация с Брюксел и ако се налага, ще прехвърлим парите по една мярка по Втори стълб или ще направим подходяща интервенция за земеделците, които използват биотехнологии. Нямаме време да променяме генерално Стратегическия план. Въпросът е да запазим бюджета за биологично земеделие“, заяви зам.-министърът.

По време на последното заседание на Тематичната работна група за Стратегическия план, провело се на 14 октомври, стана ясно, че Европа си е поставила за цел увеличаване на биоплощите, а не на количеството произведена биопродукция. Затова за България е трудно да защити подпомагане по Първи стълб на биофермерите, които са преминали преходния период.

Единият вариант, за да не бъде загубен бюджетът, предварително заделен за утвърдени биопроизводители, е парите да бъдат прехвърлени за дейности по интегрирано производство и устойчиво управление на продуктите за растителна защита в агроекологичната интернвенция, научи Агри.БГ.

Тъй като има реална опасност от загуба на пари и по Плана за възстановяване и устойчивост, Министерството на земеделието в момента разработва и интервенциите по него. До Нова година трябва да започне отваряне на приеми, увери Тодор Джиков.