Ново изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Обнародвани са промените, свързани с прилагането на втората временна антикризисна мярка

Източник: АГРИ.БГ 

Малко повече от месец, след като ЕК даде зелена светлина на възможността всяка страна членка да прехвърли 5% от бюджета си по ПРСР за 2021-2022 г. и да подпомогне уязвими от войната сектори, прилагането на втората временна антикризисна мярка е регламентирано официално и у нас.

Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители са обнародвани в бр. 61 на Държавен вестник от 2 август 2022 г. Съгласно изискванията на ЕК таванът на подкрепата е до 15 000 евро на фермер и до 100 000 евро на малко или средно предприятие. Сумата се плаща еднократно въз основа на заявления за подпомагане.

Това, което се знае засега обаче, не е много. За България сумата е 33 млн. евро. Половината от тях ще бъдат за преработватели, а другата половина – за земеделски производители от чувствителните сектори. По план парите трябва да бъдат платени най-късно до края на тази година, за да се намали рискът България да загуби средства по ПРСР.

Амбицията на Министерството на земеделието е стопаните да получат преводи по сметките си до края на септември – средата на октомври, а приемът на документи да се проведе от средата на август. За да се стигне до там обаче, е необходимо да се предприемат някои важни стъпки.

Управляващият орган на ПРСР следва да програмира новата мярка, която да бъде одобрена от Комитета по наблюдение на ПРСР и изпратена до ЕК за нотификация. Единият вариант е да се включи към 13-ото изменение на Програмата или в нова, 14-а нотификация.

Идва ред на разработване на проектонаредба за прилагане на новата мярка, обществено обсъждане и отново обнародване в Държавен вестник. Накрая е публикуване на Заповед за прием и самото му реализиране.