На какви средства могат да разчитат животновъдите и зеленчукопроизводителите през следващата година?

Вижте приблизителните индикативни ставки

Източник: Agro.bg

В Националния стратегически план са заложени редица схеми и интервенции за подпомагане на различните сектори. За 2023 г. стойности са:

Обвързано подпомагане на млечни крави е предвидено: за животни над 100-150 бр. – 125 евро на глава допустимо животно. Обвързаното подпомагане за млечни крави в развъдните програми ще е 175 евро на животно и до 150 бр. – 219 евро на животно, като задължително трябва да има и реализация на продукцията.

Обвързаното подпомагане за месодайни крави на възраст между 22 месеца и 13 години до 150 животни – 127 евро на животно, над 150 животни – 101 евро на животно. Обвързано подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми, до 150 животни – 187 евро на глава и над 150 бр. – 149 евро.

При месодайните животни до 150 бр. – 127 евро на глава, а над 150 животни – приблизително 101 евро на животно.

Птиците не са включени като подпомагане.

Обвързаното подпомагане за всички плодове, различни от сливи и грозде, е около 911 евро на хектар. За сливи и десертно грозде – 455 евро на хектар.

Приблизителната ставка без модулация за конкретните видове трайни насаждения до встъпване в плододаване е 434 евро на хектар. Предвидено е обвързано подпомагане за домати, краставици, корнишони, патладжани, свързано с реализация на продукцията. Приблизителните ставки са: за площи над 30 хектара – 567 евро на хектар, до 30 хектара – 896 евро на хектар.

Тъй като обвързаното подпомагане е разделено по видове зеленчуци, подпомагането е различно, както за полско, така и за оранжерийно производство. Така например, за пипер до 30 хектара ставката е 839 евро на хектар; за моркови, зеле, дини и пъпеши – 552 евро; за картофи за нишесте, лук и чесън – 717 евро. При обвързано подпомагане за оранжерийно производство ставката е без модулация и е приблизително 8 184 евро на хектар, като за ягоди и малини не са определени добиви, те допълнително ще бъдат представени.

Плащанията за преминаване към биологично пчеларство и за поддържане на биологично пчеларство са в зависимост от броя на пчелните семейства.

Плащания за преминаване към биологично пчеларство

 • от 20-80 пчелни семейства 1 894 евро на стопанство
 • от 81-100 пчелни семейства 3 308 евро на стопанство
 • от 101-120 пчелни семейства 4 014 евро на стопанство
 • от 121-140 пчелни семейства 4 721 евро на стопанство
 • от 141-160 пчелни семейства 5 427 евро на стопанство
 • от 161-180 пчелни семейства 6 134 евро на стопанство
 • от 181-200 пчелни семейства 6 841 евро на стопанство
 • от 201-250 пчелни семейства 8 077 евро на стопанство
 • от 251-500 пчелни семейства 13 377 евро на стопанство
 • над 501 пчелни семейства 21 326 евро на стопанство

Плащания за поддържане на биологично пчеларство

 • от 20-80 пчелни семейства 1 595 евро на стопанство
 • от 81-100 пчелни семейства 2 708 евро на стопанство
 • от 101-120 пчелни семейства 3 264 евро на стопанство
 • от 121-140 пчелни семейства 3 820 евро на стопанство
 • от 141-160 пчелни семейства 4 377 евро на стопанство
 • от 161-180 пчелни семейства 4 933 евро на стопанство
 • от 181-200 пчелни семейства 5 489 евро на стопанство
 • от 201-250 пчелни семейства 6 463 евро на стопанство
 • от 251-500 пчелни семейства 10 635 евро на стопанство
 • над 501 пчелни семейства 16 893 евро на стопанство

Всички средства за следващата година са с приблизителни индикативни ставки и в зависимост от броя на подадените заявления, уточни Светослава Диева, експерт в ТОО на НССЗ-Ловеч.