Над 28 хил. фермера ще участват в разпределението на 143,5 млн. лв по ковид помощта

Ако парите не достигнат, ще има намаление на ставките

28 142 заявления са подадени по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г. Приемът на заявления приключи на 20 май 2022 г, съобщават от ДФ „Земеделие“. Срокът за изплащане на финансовата подкрепа на допустимите кандидати е 15 юни.

Бюджетът по помощта е в размер на 143,5 млн. лв., от които 111,5 млн. лв. са осигурени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и 32 млн. лв. допълнителен ресурс, осигурен с Постановление на Министерския съвет. Средствата са разпределени в следните направления:

  • Едри и дребни преживни животни, пчелни семейства – 79 000 000 лв.;
  • Плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз – 64 500 000 лв.

Максималният интензитет на помощта от временната рамка e до 290 000 евро (567 191 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти.

След приключване на проверките за допустимост въз основа на определените по схемата условия и изисквания и разпределяне на бюджета по сектори, в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори, се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат.