Министър Явор Гечев: Новите технологични карти за основните култури ще бъдат актуализирани всяка година

Учени ще направят четири варианта на картите

Източник: АГРИ.БГ

Новите 52 технологично-финансови карти за основните отглеждани в страната култури ще бъдат актуализирани ежегодно.

При разработването на базовия модел ще бъде заложена възможността да се отчитат променливите и постоянни разходи на земеделските стопани, което ще позволи по-точно да се изчисляват мерките в помощ на сектора.

Това каза министърът на земеделието Явор Гечев пред участниците в Консултативния съвет по плодове и зеленчуци, цитиран от пресофиса на министерството.

Министър Гечев разясни пред браншовите организации, че екипи от учени от Аграрния университет и Селскостопанска академия ще разработят четири варианта на технологично-финансовите карти: конвенционален начин на отглеждане при напояване, конвенционален начин на отглеждане без напояване, биологичен начин на отглеждане при напояване и биологичен начин на отглеждане без напояване.

Променливите и постоянни разходи ще отчитат разходите на стопаните за препарати за растителна защита, торове, семена, разсад, вода, горива и смазочни материали, за механизирана обработка и ръчен труд и др., изчислено в лева за единица площ. Това ще позволи лесна и бърза актуализация при необходимост, разясни министърът на земеделието.

„Този стандартизиран модел ще служи за изчисляване на различни ставки и услуги, включително при кандидатстване с инвестиционни проекти по ПРСР. Технологичните карти може да бъдат детайлизирани в диалог със сектора – животновъдните и растениевъдни организации“, подчерта аграрният министър.

Консултативният съвет обсъди още представената от Министерството на земеделието визия за схема за държавна помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция, както и държавните помощи за компенсиране на разходите на земеделските стопани за борба с неприятели по растенията и започналия прием на заявления по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020.